MaiTé- het meisje en de vogel

 

Help

Moeilijke woorden

Antiheld Een antiheld is een hoofdpersonage in een verhaal dat in vergelijking met de klassieke held uit literatuur en film een aantal 'heroïsche' karaktertrekken zoals idealisme, zelfopoffering en moed ontbeert (niet heeft). Daardoor is hij of zij weinig bewonderenswaardig en kan de lezer of toeschouwer zich soms moeilijker met het personage identificeren.
   
Bioloog Biologie is de leer van levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen. Biologie wordt gerekend tot de exacte wetenschappen.
   
Brits Groot-Brittannië, het eiland, het Verenigd Koninkrijk of Engeland.
   
buitenaards leven Buitenaards leven is leven waarvan de oorsprong buiten de Aarde ligt. Er is ook wel sprake van buitenaardse wezens of aliens (via het Engels van het Latijnse alienus, oorspronkelijk "van iemand anders", later met de betekenis "uitheems" of "vreemd").
   
Covers (in muziek) Een cover in de moderne muziek is een bewerking van een bestaand lied door een andere artiest dan de oorspronkelijke componist/uitvoerder.
   
classificeren Een indeling van verschijnselen, objecten of processen in groepen op grond van overeenkomst of verwantschap in eigenschappen of kenmerken.
   
Darwinisme Evolutietheorie volgens Charles Darwin over het ontstaan der soorten door natuurlijke selectie en overleven van de beter aangepaste individuen.
   
Etnisch Betrekking hebben op een bepaalde cultuur
   
Evolutietheorie De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven en voor de verscheidenheid aan soorten op Aarde.
   
Exotica muzikale stijl) Muziekstijl vernoemd naar het gelijknamige album EXOTICA van Martin Denny.
   
Geallieerde Met de term geallieerden of geallieerde mogendheden werden de tegenstanders van de asmogendheden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog aangeduid. Onder meer de volgende landen behoorden tot de geallieerden: het Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Canada. De asmogendheden, ook wel de as genoemd, vormden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een alliantie, waarvan de kern bestond uit Duitsland, Italië en Japan.
   
Genen Ieder mens is opgebouwd uit ontelbaar veel cellen. In onze cellen zitten onze genen. Via de genen geven ouders eigenschappen (bijvoorbeeld bruine of blauwe ogen) door aan hun kinderen. Dat heet erfelijkheid.
   
Geoloog Geologie of aardkunde is de wetenschap die de Aarde, haar geschiedenis en de processen die haar vormen en gevormd hebben, bestudeert.
   
Hallucineren Een hallucinatie is een zintuiglijke beleving die niet overeenkomt met wat er in werkelijkheid gebeurt. Anders gezegd: een hallucinatie is een waarneming waarbij de prikkel uit de buitenwereld ontbreekt; bij een hallucinatie hoort, proeft, ziet, voelt of ruikt men zaken die niet in de buitenwereld voorkomen. Het woord hallucinatie is afkomstig van het Latijnse hallucinere, dat te vertalen valt als dwalend door de geest.
   
Hawaii Hawaï of Hawaii is een van de staten van de Verenigde Staten. Het trad in 1959 als vijftigste staat toe tot de Verenigde Staten. De hoofdstad is Honolulu. De staat Hawaii bestaat uit 137 atollen en vulkanische eilanden (waarvan de meeste klein en onbewoond) in het midden van de Stille Oceaan.
   
industriële revolutie Onder de industriële revolutie wordt de historische omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen verstaan. De industriële revolutie begon rond 1750 in Engeland. Ze vervolgde begin 19de eeuw in de rest van Europa.
Icoon Inwijdingsriten
   
Jazz Met jazz wordt een op improvisatie gebaseerde muziekstijl bedoeld die beïnvloed is door West-Afrikaanse ritmes en ontstaan is in New Orleans uit een kruisbestuiving van ragtime en blues, folk, negrospirituals en Franse marsmuziek. Oorspronkelijk betekende het woord jazz een "zeer energieke dans”. Improvisatie (naar het Latijn: onvoorzien) is het spontaan creëren of bedenken van concepten ter plekke.
   
Khmer Het Khmer-rijk of Angkor-rijk (in inscripties uit de tijd Kambuja-desa genoemd) was tussen de 9e en 15e eeuw een beschaving op het vasteland van Zuidoost-Azië, met als machtscentrum het westen van het huidige Cambodja.
   
kunstmatige intelligentie Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een voorwerp dat een vorm van intelligentie vertoont. Een vrij algemeen geaccepteerde test voor kunstmatige intelligentie is de turingtest, geformuleerd door de Engelse wiskundige Alan Turing, een van de vaders van de informatica. Deze komt erop neer dat als een computer iemand voor de gek kan houden en deze kan laten geloven dat hij een mens is, de computer intelligent moet zijn.
   
'Live' muziek Ter plekke uitgevoerd
   
menselijke evolutie het proces waardoor de moderne mens is ontstaan uit eerder levende primaten. De primaten of opperdieren (Primates) vormen een orde van de zoogdieren, waartoe alle halfapen en apen (waaronder de mens) worden gerekend. De wetenschappelijke naam "Primates" betekent "eersten".
   
Mission controle controlecentrum van de het NASA ruimtevaartcentrum
   
monoliet Zuil of rotsblok uit één stuk.
   
Nasa De National Aeronautics and Space Administration, afgekort tot NASA, is een onafhankelijk agentschap van de federale overheid in de Verenigde Staten, dat verantwoordelijk is voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma.
   
Neanderthaler De neanderthaler is een uitgestorven mensensoort. In een periode van honderdduizenden jaren ontwikkelde ze zich geleidelijk aan uit Homo heidelbergensis.
   
Prehistorie Die periode uit de geschiedenis waarvan we geen geschreven bronnen hebben gevonden, of deze bronnen niet begrijpen.
   
Odyssey Met een Odyssee wordt een lange, zware tocht bedoeld. De herkomst van de term is terug te voeren naar het klassieke Griekse dichtwerk van Homeros genaamd De Odyssee. In dit standaardwerk uit de klassieke literatuur gaat Odysseus op een lange en barre reis waarin hij getart en beproefd wordt door de goden.
   
reïncarnatie Reïncarnatie is de religieuze of filosofische opvatting dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen (de ziel of de geest) na de dood niet verdwijnt maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt.
   
Roadmovie Een roadmovie is de algemene naam voor een filmgenre waarin de hoofdpersonen een reis maken. Die reis staat gedurende de hele film centraal. Vaak ondergaan de hoofdpersonages ook een mentale reis.
   
Scheppingsverhaal Een scheppingsverhaal of scheppingsmythe beschrijft een ontstaangsgeschiedenis (de schepping), zoals deze is overgeleverd in een mythologisch-religieuze context. Het scheppingsverhaal kan gaan over de osmos (kosmogonie), goden (theogonie) of de mens (anthropogonie).
   
Scenario Een scenario of script kan gezien worden als een ‘blauwdruk’ van een film, videospel of televisieserie. Het beschrijft alles wat er te 'zien' en te 'horen' is in de film tot in het kleinste detail."
   
Science fiction Science fiction, afgekort sf, scifi of essef, is een artistiek genre dat vertegenwoordigd is in literatuur, stripverhalen, films, televisieseries, hoorspelen en computerspellen. In het genre worden tegenwoordig vooral toekomstbeelden met verzonnen technologische vooruitgang en wetenschappelijke ontwikkelingen gebruikt.
   
Space De ruimte, het universum
   
technologische ontwikkeling De ontwikkeling door de eeuwen heen van de systematische en praktische toepassing van kennis.
Copyright © 2017 Spirelli VZW