BRUNO VANSINA saxophones, flute, parfernalia, composition

Born in Belgium in 1975, saxophonist Bruno Vansina has flourished within the Flemish creative music community, finding diverse outlets for his music - ranging from large ensemble jazz to skewed and even zany art rock, often a taste for the exotic - as both bandleader and collaborator.

UP TO DATE


Vansina Orchestra ft. ‘Magic’ Malik (more...) Cd Release, Sunday 16/06, Côté Jardin, de Bijloke (Gent)

Dat het een feest ging worden wisten de ‘early birds’ al. Dit orkest deed vorig seizoen zijn intrede met residenties en concerten in Werkplaats Walter (Anderlecht), de Singer (Rijkevorsel) en de Bijloke (Gent). Het is in dezelfde Bijloke dat daags na het laatste concert de opnames in de grote zaal plaatsvonden en waar nu, bijna een jaar later, de plaat of cd, mp3, stream … (hoe moet je het tegenwoordig noemen), zal worden voorgesteld.

Dit project bleek een synthese van de vele projecten en invloeden waar Vansina de laatste jaren aan deelnam of zelf sleutelde:

“Deze muziek ben ik, hij roept beelden en herinneringen bij me op. Hij is opwindend  en tegelijkertijd en ontroerd hij me, geeft me rillingen  … het is prachtig en betoverend! “


Exotische mysteries, betoverende solo’s, orkestrale kracht … zijn enkele superlatieven die Vansina zelf hanteert.  Mis het release concert niet op 16 januari in de Bijloke (Gent) op het wonderlijke Côté Jardin.Vansina Trio (meer ...) 
De ondertussen 25 jaar lange samenwerkingen in tal van projecten tussen Vansina en Verbruggen vormt van hen een symbiotisch duo. Louise Van Den Heuvel slaagt er in met jeugdige energie, vertrouwen en branie zich mee deel te maken van hun muziek. 

Het trio deed reeds enkele opnamen. Najaar 2023 plannen ze een nieuwe CD. Verwacht geen swing maar alles waar de hedendaagse jazz voor staat: eigen composities, ritmische en harmonische virtuositeit en bovenal tonnen energie en speelplezier.


Meer ...
Vansina Orchestra ft. ‘Magic’ Malik   (more ...) Cd Release, Sunday 16/06, Côté Jardin, de Bijloke (Gent)

Early birds knew that it was going to be a party. This orchestra made its debut last season with residencies and concerts in Werkplaats Walter (Anderlecht), the Singer (Rijkevorsel) and the Bijloke (Ghent). It is in the same Bijloke that the recordings took place in the main hall, the day after the last concert and where now, almost a year later, the record or CD, MP3, stream ... (what should you call it these days) will be presented.

This project turned out to be a synthesis of the many projects and influences that Vansina has collaborated on or tinkered with in recent years:

“This music is me, it evokes images and memories, it is exciting and it moves me, gives me chills  … it is beautiful en enchanting!“


Exotic mysteries, enchanting solos, orchestral power ... these are some of the superlatives Vansina uses. Don't miss the release concert on January 16 in the Bijloke (Ghent) on the wonderful Côté Jardin.
Vansina Trio (more...)
The collaborations between Vansina and Verbruggen, which have now lasted 25 years in numerous projects, form a symbiotic duo for them. Louise Van Den Heuvel succeeds in making herself part of their music with youthful energy, confidence and swagger.

The trio has already done some recordings. They are planning a new CD in the fall of 2023. Don't expect swing, but everything that contemporary jazz stands for: original compositions, rhythmic and harmonic virtuosity and, above all, tons of energy and playing pleasure.More ...

© VANSINA