BRUNO VANSINA saxophones, flute, parfernalia, composition

Born in Belgium in 1975, saxophonist Bruno Vansina has flourished within the Flemish creative music community, finding diverse outlets for his music - ranging from large ensemble jazz to skewed and even zany art rock, often a taste for the exotic - as both bandleader and collaborator.

UP TO DATE


Blauw Kou (VAN 001) - CD Release

“... C’est du jazz, et pas de l’edulcoré. On perçoit du steve Coleman derrière certains arrangements rythmiques, de l’ironie a la Zappa et du romantisme a la Chet Baker. Mais c’est du Vansina. Et Vansina est émouvant. -Le soire 17/06/2024.”

“... Veertien man sterk, toch blijft de muziek opvallend lichtvoetig,  vaak zelfs met een zomers gevoel, dankzij de exotische percussie en de sporadische vocalen.  En met sterke melodieën, soms somptueus (’Nose up), soms grillig, en dan doet de band aan Frank Zappa denken (’Remain in the night’). Boeiend is de muziek altijd. een Belgisch jazzalbum van grote klasse. (pdb) ****.  -De Standard 19/06/24”

Meer ...


Vansina Orchestra ft. ‘Magic’ Malik (meer...) Cd Release, Sunday 16/06, Côté Jardin, de Bijloke (Gent)

Exotische mysteries, betoverende solo’s, orkestrale kracht … zijn enkele van de superlatieven die Vansina zelf hanteert wanneer hij het over zijn dierbare jongste heeft. Kom die dure woorden gerust op hun waarde schatten op het releaseconcert op 16 januari op het wonderlijke Côté Jardin festival in de Gentse Bijloke

Meer ...


Vansina-Verbuggen-Vervloesem

Slechts een paar uur voor een optreden met het Vansina Trio werd Louise van den Heuvel ziek. Ik nodigde mijn muzikale vriend Pierre Vervloesem uit om in te zitten. Zonder enig repertoire improviseerden we. Dankzij Pierre Vervloesem is dit geïmproviseerde concert nu beschikbaar op Bandcamp, check it out!

Go to Bandcamp ...
Blauw Kou (VAN001) - CD Release

“... It's undiluted jazz. We can hear influnces of  Steve Coleman behind certain rhythmic arrangements, Zappa-style irony and Chet Baker-style romanticism. But it's Vansina. And Vansina is touching. -Le soire 17/06/2024.”

“... Fourteen people strong, yet the music remains remarkably light-hearted, often even with a summery feel, thanks to the exotic percussion and sporadic vocals.  And with strong melodies, sometimes sumptuous ('Nose up), sometimes whimsical, and then the band reminds of Frank Zappa ('Remain in the night'). The music is always interesting. A Belgian jazz album of great class. (pdb) ****       -De Standard 19/06/24”

More ...


Vansina Orchestra ft. ‘Magic’ Malik   (more ...) Cd Release, Sunday 16/06, Côté Jardin, de Bijloke (Gent)

Exotic mysteries, enchanting solos, orchestral power... are some of the superlatives that Vansina himself uses when talking about his precious youngest. Come and appreciate those expensive words at the release concert on January 16 at the wonderful Côté Jardin festival in the Bijloke in Ghent.

More ...


Vansina-Verbuggen-Vervloesem

Only a few hours before a gig with the Vansina Trio, Louise van den Heuvel fell sick. I invited invited my long time musical friend Pierre Vervloesem to sit in. Without any repertoire we improvised. Thanks to Pierre Vervloesem, this improvised concert is now out on Bandcamp, check it out !

Go to Bandcamp ...

© VANSINA