© by Bram Goots

BRUNO VANSINA saxophones, flute, parfernalia, composition

Born in Belgium in 1975, saxophonist Bruno Vansina has flourished within the Flemish creative music community, finding diverse outlets for his music - ranging from large ensemble jazz to skewed and even zany art rock, often a taste for the exotic - as both bandleader and collaborator.

UP TO DATE


Vansina Orchestra -part II (meer ...)
Naar aanleiding van zijn “artist in residence” in de Singer en een residentie in Werkplaats Walter, voortbouwend op de ervaring met het Vansina Orchestra uit 2014, begon Vansina in mei 2023 jongstleden aan een nieuw avontuur met orkestrale klanken. De blazers maken deze keer plaats voor een strijkersensemble, de drums moeten plaats delen met een heuse batterij percussionisten. De muzikale reus ‘Magic’ Malik Mezzadri sluit opnieuw mee de rangen. het objectief zijn  geen zeemzoete arrangementen maar diep gewortelde muziek met elementen van Steve Coleman (e.a) en knipogen naar de exotische klanken van Les Baxter en Martin Denny.

Vansina broeit al jaren op een vervolgalbum op zijn “Morning Forest” uit 2014.  Dit vervolg album zal opgenomen worden in de Bijloke , aansluitend aan een concert op 2 september ter afsluiting van “Wonderland” festival.


Vansina Trio (meer ...) 
De ondertussen 25 jaar lange samenwerkingen in tal van projecten tussen Vansina en Verbruggen vormt van hen een symbiotisch duo. Louise Van Den Heuvel slaagt er in met jeugdige energie, vertrouwen en branie zich mee deel te maken van hun muziek. 

Het trio deed reeds enkele opnamen. Najaar 2023 plannen ze een nieuwe CD. Verwacht geen swing maar alles waar de hedendaagse jazz voor staat: eigen composities, ritmische en harmonische virtuositeit en bovenal tonnen energie en speelplezier.


Meer ...
Vansina Orchestra - part II (more ...)
Following his “artist in residence” at the de Singer and a residency at Werkplaats Walter, building on the experience with the Vansina Orchestra from 2014, Vansina embarked on a new adventure in May 2023 with  orchestral sounds. This time the wind instruments make way for a string ensemble, the drums have to share space with a battery of percussionists. The musical giant 'Magic' Malik Mezzadri joins the ranks. The objective is not sugary arrangements, but deeply rooted music with elements of Steve Coleman (e.a.) and nods to the exotic sounds of Les Baxter and Martin Denny.

Vansina has been brewing for years on a follow-up album to his “Morning Forest” from 2014.  This follow-up album will be recorded in de Bijloke, following a concert at the 2nd of September to close the “Wonderland” festival.


Vansina Trio (more...)
The collaborations between Vansina and Verbruggen, which have now lasted 25 years in numerous projects, form a symbiotic duo for them. Louise Van Den Heuvel succeeds in making herself part of their music with youthful energy, confidence and swagger.

The trio has already done some recordings. They are planning a new CD in the fall of 2023. Don't expect swing, but everything that contemporary jazz stands for: original compositions, rhythmic and harmonic virtuosity and, above all, tons of energy and playing pleasure.More ...

© VANSINA