VANSINA TRIO

Bruno Vansina - sax, flute
Louise Van Den Heuvel - electric bass
Teun Verbuggen - drums


Saxofoon trio heeft altijd een speciale plaats voor Vansina ingenomen. Zijn eerst grote liefde in de jazz was Sonny Rollins en vooral dan zijn trio albums  “Live at the Village Vanguard” en “Freedom Suite”. Een groot deel van zijn conservatorium tijd bestond uit spelen in trio met Teun Verbruggen en Christophe Devisscher. Vansina’s eerste echte band was het Vansina-Verbuggen-Gudmundsson trio. Dit trio bestond 8 jaar en bracht 3 albums uit in trio “Trio Music”, “In Orbit” , “St. Cecilia Recordings” en eentje ft. Magic Malik en Jozef Dumoulin “Tokio Quantize”.

Nu vele jaren later, midden in corona tijdperk, leerde Vansina de nog jonge Louise Van Den Heuvel kennen. Na slechts enkele repetities wist Vansina dat het goed zat, dat er nieuw trio geboren was. Een trio dat onversneden jazz speelt, op zoek gaat naar de essentie van de muziek, risico’s neemt en met enorm veel vertrouwen in elkaar samen speelt. De ondertussen 25 jaar lange samenwerkingen in tal van projecten tussen Vansina en Verbruggen vormt van hen een symbiotisch duo. Louise slaagt er in met jeugdige energie, vertrouwen en branie zich mee deel te maken van hun muziek. Net als Gulli Gudmundsson in het VVG trio levert Louise ook composities aan. Dit trio heet dan wel (voorlopig nog) het Vansina trio maar is een echt trio, de som is groter dan de delen.
Het werkt momenteel aan een nieuw repertoire. Voorjaar 2023 plannen ze een nieuwe CD. Verwacht geen swing maar alles waar de hedendaagse jazz voor staat: eigen composities, ritmische en harmonische virtuositeit en bovenal tonnen energie en speelplezier.

Saxophone trio has always held a special place for Vansina. His first love in jazz was Sonny Rollins and especially his trio albums “Live at the Village Vanguard” and “Freedom Suite”. A large part of his conservatory time consisted of playing in trio with Teun Verbruggen and Christophe Devisscher. Vansina's first real band was the Vansina-Verbuggen-Gudmundsson trio. This trio existed for 8 years and released 3 albums in trio “Trio Music”, “In Orbit” , “St. Cecilia Recordings” and one ft. Magic Malik and Jozef Dumoulin “Tokyo Quantize”.

Now many years later, in the middle of the corona era, Vansina met the still young Louise Van Den Heuvel. After only a few rehearsals, Vansina knew it was all right, that a new trio was born. A trio that plays unadulterated jazz, goes in search of the essence of the music, takes risks and plays together with enormous confidence in each other. The collaborations between Vansina and Verbruggen, which have now lasted 25 years in numerous projects, form a symbiotic duo for them. Louise succeeds in making herself part of their music with youthful energy, confidence and swagger. Like Gulli Gudmundsson in the VVG trio, Louise also contributes compositions. This trio may be called (for now) the Vansina trio, but it is a real trio, the sum is greater than the parts. It is currently working on a new repertoire. Spring 2023 they plan a new CD. Don't expect swing, but everything that contemporary jazz stands for: original compositions, rhythmic and harmonic virtuosity and, above all, tons of energy and playing pleasure.

© VANSINA