© pics by Bram Goots

VANSINA ORCHESTRA part II

ft. “Magic” Malik Mezzadri
  
Bruno Vansina - sax alto
Malik Mezzadri - flute
Wajdi Riahi - piano
Benjamin Sauzereau - guitar
Louise Van Den Heuvel - bass
Falk Schrauwen - percussion
Kobe Proesmans - percussion
Sep François - percussion, vibraphone
Elie Goulem - drums, percussion
Jeroen Baert - violin
Yumika Lecluyze - violin
Karel Coninx - viola
Seraphine Stragier - cello
Tim Vandenbergh - double bass

Voortbouwend op de ervaring met het Vansina Orchestra uit 2014 zoekt Vansina opnieuw de orkestrale klanken op. De blazers maken deze keer plaats voor een strijkersensemble, de drums moeten plaats delen met een heuse batterij percussionisten. De muzikale reus ‘Magic’ Malik Mezzadri sluit opnieuw mee de rangen. Verwacht geen zeemzoete arrangementen maar diep in de Jazz gewortelde muziek met ritmische elementen die doen denken aan Steve Coleman (e.a), knipogen naar de exotische klanken van Les Baxter en Martin Denny en melodiën die flirten met Frank Zappa. 

Afgelopen jaar dook Vansina in de studio en nam een nieuwe plaat op met zijn groots opgevate band, zeg maar, orkest. Vooraan twee blazers, Bruno Vansina op de sax en ‘Magic’ Malik Mezzadri op de fluit. Drie percussionisten (Kobe Proesmans, Falk Schrauwen en Seb Francois) vervoegen de drums (Elie Gouleme). Piano (Wajdi Riahi), gitaar (Benjamin Sauzereau) en elektrische bas (Louise Ven Den Heuvel) vervolledigen de ritmesectie en als kers op de taart een vijfkoppig strijker ensemble  (Jeroen Baert, Yumika Lecluyze, Karel Coninx, Seraphine Stragier, Tim Vandenbergh) met arrangement van begenadigd jong arrangeur Pierre Lagash (ex. student bij Vansina).

Dat het een feest ging worden wisten de ‘early birds’ al. Dit orkest deed vorig seizoen zijn intrede met residenties en concerten in Werkplaats Walter (Anderlecht), de Singer (Rijkevorsel) en de Bijloke (Gent). Het is in dezelfde Bijloke dat daags na het laatste concert de opnames in de grote zaal plaatsvonden en waar nu, bijna een jaar later, de plaat of cd, mp3, stream … (hoe moet je het tegenwoordig noemen), zal worden voorgesteld.

Dit project bleek een synthese van de vele projecten en invloeden waar Vansina de laatste jaren aan deelnam of zelf sleutelde:


“Deze muziek ben ik, hij roept beelden en herinneringen bij me op. Hij is opwindend  en tegelijkertijd en ontroerd hij me, geeft me rillingen  … het is prachtig en betoverend! “


Exotische mysteries, betoverende solo’s, orkestrale kracht … zijn enkele superlatieven die Vansina zelf hanteert.  Mis het release concert niet op 16 januari in de Bijloke (Gent) op het wonderlijke Côté Jardin.


Building on the experience with the Vansina Orchestra in 2014, Vansina revisits orchestral sounds. This time the wind section makes way for a string ensemble, the drums have to share space with a battery of percussionists. Musical giant 'Magic' Malik Mezzadri once again joins ranks. Don't expect sugar sweet arrangements, but music deeply rooted in Jazz with rhythmic elements reminiscent of Steve Coleman (and others), nods to the exotic sounds of Les Baxter and Martin Denny and melodies that flirt with Frank Zappa.

Last year Vansina went into the studio and recorded a new album with his large band, or better say, orchestra. In front, two wind players , Bruno Vansina on the sax and 'Magic' Malik Mezzadri on the flute. Three percussionists (Kobe Proesmans, Falk Schrauwen and Seb Francois) join the drums (Elie Gouleme). Piano (Wajdi Riahi), guitar (Benjamin Sauzereau) and electric bass (Louise Ven Den Heuvel) complete the rhythm section and last but not least, a five-piece string ensemble (Jeroen Baert, Yumika Lecluyze, Karel Coninx, Seraphine Stragier, Tim Vandenbergh) with arrangement by gifted and young arranger Pierre Lagash (ex. student at Vansina).

Early birds knew that it was going to be a party. This orchestra made its debut last season with residencies and concerts in Werkplaats Walter (Anderlecht), the Singer (Rijkevorsel) and the Bijloke (Ghent). It is in the same Bijloke that the recordings took place in the main hall, the day after the last concert and where now, almost a year later, the record or CD, MP3, stream ... (what should you call it these days) will be presented.

This project turned out to be a synthesis of the many projects and influences that Vansina has collaborated on or tinkered with in recent years:


“This music is me, it evokes images and memories, it is exciting and it moves me, gives me chills  … it is beautiful en enchanting!“


Exotic mysteries, enchanting solos, orchestral power ... these are some of the superlatives Vansina uses. Don't miss the release concert on January 16 in the Bijloke (Ghent) on the wonderful Côté Jardin.© VANSINA